Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Проекти
Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 Екип:


Валентина Милчеваклиничен психолог, психотерапевт

д-р Веселка Христовапсихиатър, психотерапевт

Димитър Хаджовклиничен социален работник, психотерапевт

Елена Цветковапсихолог, психотерапевт

д-р Кимон Ганевпсихиатър, психотерапевт

Христиана Симеоноваклиничен психолог, психотерапевт

Веселина Ганевапсихолог

Станислава Кутинскапсихолог

Томи Цоловклиничен психолог


Клиничната администрация се осигурява от Веселина Ганева и Станислава Кутинска.

Клиничен директор е Кимон Ганев.


ПРОФЕСИОНАЛНИ БИОГРАФИИ НА ЕКИПА
 

Биография на Валентина Милчева

Валентина Милчева е родена през 1981 в гр. Габрово.

Професионален маршрут

През 2006 г. завършва клинична и консултативна психология в СУ "Св. Климент Охридски". Края на 2005 г. започва работа в консултантска агенция за човешки ресурси Ейч Ар Груп, където участва в организирането и провеждането на групово динамични тренинги, сформиране на екипи и организационни консултирания. През 2008 г. започва психотерапевтична практика в Център Динамика.

Основни области на интерес

Интересите на Валентина Милчева са в сферата на психоанализата и психодрамата като методи за индивидуална и групова психотерапия.

Специализация и допълнителна квалификация

Участва в различни стажантски програми за работа с лица зависими от психоактивни вещества; деца, лишени от родителски грижи. През 2004 г. започва обучение и личен опит в група по психодрама при д-р Евгений Генчев и Камелия Ханчева. През 2011 г. се дипломира като психодрама асистент/консултант и продължава обучение за психодрама водещ. Има завършен курс за въведение в обектните отношения при д-р Алберто Хан, обучаващ психоаналитик, Британско психоаналитично общество. Има завършено едногодишно обучение в основни умения и техники в когнитивно-поведенческата школа. Завършила е тригодишен курс по психоаналитична теория и практика към студио "Ден".

Участие в проекти

През 2006 г. участва като онлайн консултант по проект "eFriends" към Дружеството на психолозите в България. През 2007 г. работи по проект за сформиране на екип за Център 112 към Министерство на държавната политика при бедствията и авариите. В периода 2006-2008 г. участва в управление на човешки ресурси и организационно консултиране на търговски дружества по проекти на Ейч Ар Груп.

Публикации

 • Бременността като връзка между майката и нейното дете
 • Връзката майка – дете, представена през теорията за привързаността
 • Връзката майка – дете, представена през теорията за привързаността: втора част
 • отначало

   

  Биография на Веселина Ганева

  Веселина Ганева е родена през 1988 г. в гр. София.

  Професионален маршрут

  През 2011 г. завършва психология в Нов Български Университет с модул клинична психология. От началото на 2011 г. работи като клиничен администратор в Център Динамика.

  Основни области на интерес

  Интересите на Веселина Ганева са в сферата на психодинамичния подход и психодрамата и използването им като методи за индивидуална и групова психотерапия.

  Специализация и допълнителна квалификация

  През 2009-2010 г. участва в стажантска програма по европейски проект за „Превенция на агресия и проблемно поведение в училищатa“. През 2007-2008 г. преминава група по психодрама за личен опит. През 2013 г. се дипломира като психодрама асистент/консултант и продължава обучение за психодрама водещ. През 2016 г. завършва двугодишен обучителен курс „Базисни терапевтични умения” към Център „Динамика”.

  Публикации

 • Депресия при деца и юноши
 • Детето е нещастно или детето е депресивно?
 • отначало

   

  Биография на Веселка Христова

  Веселка Христова е родена през 1954 г. в гр. София.

  Професионален маршрут

  През 1979 г. завършва медицина в Медицинска академия, София и започва работа по разпределение като лекар ординатор в Психиатрична болница, гр. Бяла (1980-83). През 1983-84 г. работи в Градски психиатричен диспансер София като участъков психиатър и психиатър в спешно звено, а между 1985-89 г. като психиатър в ХІІ поликлиника, София. От 1990 г. до днес работи в Център за сътрудничество със СЗО за изследване и обучение в областта на психичното здраве (първо в структурата на Национален център за комплексно изследване на човека, а после към Национален център по обществено здраве) последователно като сътрудник, организатор на курсове, изследовател, главен експерт, завеждащ сектор. В периода 1992-94 г. е ИД директор на магистърска програма “Клинична социална работа” в Департамента по поведенчески науки на Нов български университет, а през 2000-2001 е член на комисията на същата програма в Български институт за отношения между хората, НБУ. От 2001 до 2004 г. дава консултации като психиатър в Медицински център “Лайф”, София, а от 2004 година е член на екипа на Център Динамика, а от 2007 г работи изцяло в центъра като терапевт, супервизор на терапевти и преподавател в обучителните програми.

  Основни области на интерес

  Основните интереси и области на работа на Веселка Христова са в сферата на психологичната медицина, приложната психология, пост-травматичното стресово разстройство, психосоциалните интервенции в първичното здравеопазване, психосоматичната медицина, супервизията на специалисти от помагащите професии, груповата терапия, бързо развиващите се в последните години школи на енергийната медицина и психология, EMDR метода, BWE (brain wave entrainment) технологиите и интегрално ориентираните психотерапия и психология..

  Специализация и допълнителна квалификация

  Веселка Христова получава специалност психиатрия през 1983 г. в Катедрата по психиатрия на Медицинска академия. През 1990 г. преминава кратка специализация по “Проблем -ориентиран подход в общата медицина” в Катедрата по психиатрия на Манчестърския университет, Великобритания. През 1990 – 1992 г. участва в поредица от обучителни и сенситизиращи семинари и супервизия. През 1989 г. започва следдипломно обучение по “Психодрама и групова терапия” (екип от гост-преподаватели с водещи Габриеле Визман-Брун, Психодрама-Берн, Швейцария и Йоран Хьоджберг, Психодрама академия, Стокхолм, Швеция) и се дипломира като психодрама терапевт през 1994 г. Между 1992 и 1994 се обучава в динамична супервизия при гост-преподавател Нанси Кук фон Бретцел, Департамент по поведенчески науки, НБУ, а през 1992, 96, 98 и 2000 г. в Групови отношения и организационно консултиране от екип преподаватели от Института за човешки отношения, Тависток, Лондон. От 2004 г. се включва в системен курс от семинари за лично и професионално развитие и супервизия с гост-преподавател Шантал Неф, Белгия. През 2006 г завършва кратък курс по НЛП (невролингвистично програмиране) на тема: Управление на промяната към International University (IU) College в София, с гост-ръководител и лектор Сид Джейкъбсън, доктор по клинична психология и магистър в областта на социалната дейност, САЩ . Между 2008 - 2010 г участва в обучение на група терапевти за водене на групи по метода на Майкъл Балинт, ръководено от гост-преподавател д-р Вивиан Праматароф Хамбургер и през 2011 г. се дипломира като лидер на Балинтова група. През 2008 г започва обучение по EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) към Институт за интегрално развитие, София с гост-преподавател проф. Уди Орен, председател на Еворейската асоциация по EMDR, като в момента е в процес на сертифициране като EMDR терапевт. През 2008 -2010 г. провежда системно обучение в редица от школите на енергийната медицина и психология към Институт за интегрално развитие с гост- преподаватели проф. Тамлин Леуелин-Едуардс & Флорънс-Мери Леуелин-Едуардс, The Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques & Calamus International University и ст. преподавател Daniel J. Benor, MD, ABIHM, Founder of WHEE (Wholistic Hybrid derived from EMDR & EFT) като съответно придобива дипломи по Practitioner Certificate AAMET-EFT Advanced (Level 3); Practitioner Certificate (iTAT); Practitioner Certificate (BSFF) през 2009 г и WHEE Practitioner Certificate (Level 1) през 2010 г. През 2001 г преминава курс на обучение „Пътят на шамана” към Институт за интегрално развитие с гост- преподаватели Паул и Росита Укусич, Германия, посветен на интегриране на шаманските методи в психотерапията. От 2011 г започва системно обучение в сертификационна тренинг-програма за интергрални консултанти, организирана от Институт за интегрално развитие в партньорство с Integral Academy Budapest, с гост-преподавател Бенце Ганти.

  Преподаване и консултиране

  Веселка Христова води лекционни курсове и практическо обучение за специалисти от помагащите професии (участъкови терапевти и педиатри, психолози, медицински сестри, педагози, клинични социални работници, общопрактикуващи лекари, психиатри) по психологична медицина, терапевтично поведение, психодрама, дебрифинг при критични произшествия, динамично интервю, групова терапия, групи за собствен опит и професионално развитие, проблем-ориентирано интервю, комуникативни умения, супервизия за психиатри. Между 1990–98 г. води курсове и лекции към Националния център за комплексно изследване на човека, София. Преподавала е в Департамента по поведенчески науки, НБУ (1991-93); Висш медицински университет, София (1993-94); Театрален департамент, НБУ (1996-97); Софийски университет , Катедра психология (1993-2001); Български институт за отношения между хората, НБУ (1996-2001); ВМУ, Катедра психиатрия (1999-2001);Тракийски университет, Медицински факултет (1998-2000); Национален център по обществено здраве (от 1998 до 2006 г). Участва в разработване на модули за следдипломно обучение на общопрактикуващи лекари по психиатрия, психология и психотерапия и модули за специалисти по психиатрия за работа в екипи и супервизия на ОПЛ. През 2006 г. е лектор и ко-лидер на програма за обучители и преподаватели от медицинските колежи в България базирано на WHO “Orientation Programme on Adolescent Health for Health-Care Providers” към UNFPA Bulgaria. От 2005 г до днес води Балинтови групи за ОПЛ, провежда динамична супервизия и обучителни курсове за специалисти от помагащите професии в Център Динамика. През 2010 г., заедно с д-р Галя Петрова, разработва и провежда обучителен семинар „Темата за лекарствата в терапевтичната връзка”.

  Участие в проекти

  По-важните проекти и изследвания, в които е участвала са: "Оценка на факторите оказващи въздействие за ранното диагностициране на шизофренията и манио-депресивната психоза"; "Скрининг на депресивните заболявания в първичните здравни грижи"; "Психосоциални интервенции при депресивни заболявания в условията на поликлиничен психиатричен кабинет"; "Проблем-ориентирано интервю в общата практика"; "Обучение на ОПЛ по проблемите на психичното здраве – въздействие върху промяната на културата на службите"; "Психосоциален подход в общата практика"; "Контекстуална рамка за промоция на психично здраве - І етап" (международен проект – България, Австралия); "Здравната реформа при социално значими заболявания: интегративен подход. Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания" (ръководител); "Оценка на приоритетите в областта на психичното здраве – политика, обучение, споделени грижи за пациента от страна на ОПЛ и психиатри" (Assessment of the Priorities in terms of Policies, Training and Shared Practices in the field of Mental Health) в рамките на двустранно сътрудничество между министерствата на здравеопазването на Република България и Кралство Белгия; Изграждане на капацитет чрез иновации, подходи към промоция на психично здраве в Камбожда и България ( Capacity Building through Innovation: Approaches to Mental Health Promotion in Cambodia and Bulgaria) - съвместен проект на Център за сътрудничество със СЗО/ НЦООЗ и University of Ballarat, School of Human Movement and Sport Sciences, Australia; координатор и ръководител на проект "Обучение на обучители – справяне с депресията и тревожността в общата медицинска практика" (Training General Practitioners Mental Health: Dealing with Depression and Anxiety in Primary Health Care Settings) в рамките на двустранна спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и Регион Фландрия.

  Публикации

  Основните публикации в научни списания са от областта на психологичната медицина, работата с пост-травматичния стрес, обучението на психиатри и общопрактикуващи лекари, измежду които глави от учебник по “Психология, психиатрия и психотерапия за ОПЛ” (ред. д-р Св. Николкова и д-р П. Маринов), Университетско издателство Медицина, София, 2002 и от учебник по “Психиатрия и соматична медицина” (ред. проф. д-р Ц. Цонев, д-р И. Нацов, ГорексПрес, София, 2002) и публикации в чужди списания върху изследователска работа с пост-травматичния стрес при жертви на организирано насилие. Веселка Христова е също преводач и редактор на учебници и книги в областта на психиатрията и помагащите професии.

  Връзки към някои от публикациите на Веселка Христова:

 • Продължаващото действие на травмата
 • отначало

   

   

  Биография на Димитър Хаджов

  Димитър Хаджов е роден през 1978 година в София.

  Професионален маршрут

  От 2006 изучава психология в Нов Български Университет, а през 2014 се дипломира като магистър по Клинична Социална Работа. От февруари 2007 до август 2008 г. работи в Терапевтична Общност за зависими Феникс. Работата му е свързана преди всичко с водене на терапевтични групи и индивидуално консултиране. От септември 2008 до февруари 2010 г. работи като клиничен социален работник в Kомплекс за психично здравни услуги в общността - Слатина. Работи предимно с хора с тежка психична болест – шизофрения и биполярно афективно разстройство. Провежда терапевтични групи, водене на случай, индивидуално консултиране и различни обучения свързани с управление на симптомите, намиране и задържане на работа, социални умения. От март 2010 до октомври 2014 г. е ръководител екип в Асоциация за рехабилитация на зависими Солидарност. Работата му включва прилагането на модела Терапевтична Общност в рехабилитацията на зависими от психоактивни вещества, алкохол и хазарт; водене на терапевтични, конфронтационни и организационни групи; водене на случай; индивидуална терапия; ръководене на екип; както и редица административни задачи и поддържане и развитие на отношенията с други структури в тази професионална сфера.

  Основни области на интерес

  Интересите на Димитър Хаджов са свързани с психодинамичната парадигма за разбиране на човека и неговия свят. Интересува се от индивидуална терапия, психологическо консултиране, личностово развитие, терапевтични групи.

  Специализация и допълнителна квалификация

  Участвал е в психоаналитична група за собствен опит с продължителност 150 часа. Има завършен курс по терапевтично поведение – 40 часа. И двете обучения са към Български Институт за Отношения между Хората (БИОХ). През 2010 г. е на петнадесет дневна специализация в Италия, Модена – Centro Italianо di Solidarita (CEIS) по темата Рехабилитация на зависими, терапевтичната общност като модел и различни интервенции и услуги. През 2011 г. участва в десет дневна обмяна на опит в Терапевтична Общност Trempoline – Белгия с фокус терапевтични групи и ръководене на екип. Отново през 2011 г. завършва единадесет дневна специализация в Proyecto Hombre, Гранада, Испания с акцент върху долечебни програми, терапевтични и групи за подкрепа и взаимопомощ.

  отначало

   

  Биография на Елена Цветкова

  Елена Цветкова е родена през 1968 г. в гр. София.

  Професионален маршрут

  През 1994 г. завършва Начална училищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” с втора специалност История. През 1991 г. работи в ДДПВ, кв. Драгалевци за деца, лишени от родителски грижи. В периода 2010 -2011 г. следва магистратура “Психология на развитието” към НБУ. Работи като преподавател в начален курс по основните предмети. Водила е театър и драматизация на приказки с малките, както и психология и история на изкуството в гимназията на ЧСОУ «Рьорих». От началото на 2011 г. работи и като терапевт. От 2011 г. работи като терапевт в център Динамика.

  Основни области на интерес

  Интересите на Елена Цветкова са в областта на аналитичната психология и психотерапия, арт терапията и пясъчната игра (sandplay).

  Специализация и допълнителна квалификация

  В периода 1998-2000 завършва специализация “Психология” към ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”. От 2005 г. посещава семинари по Юнгианска анализа и се включва в обучителна програма за терапевти към Юнг общество. През 2010 г. се включва в едноседмично обучение по пясъчна терапия към ISST. Посещава и различни семинари свързани с детското развитие и работата с деца.

  отначало

   

   

  Биография на Кимон Ганев

  Кимон Ганев е роден през 1959 г. в гр. София.

  Професионален маршрут

  През 1985 г. завършва медицина в Медицинска академия гр. София. Започва работа като лекар ординатор в Психиатрична болница Карлуково. Скоро след това спечелва конкурс за аспирантура. През периода 1986 – 1989 работи като аспирант към Медицинска академия и продължава специализацията си по психиатрия в Първа психиатрична клиника. През 1989 защищава дисертация за степента кандидат на медицинските науки. Работи като научен специалист към Програмата за комплексно изследване на човека и неговия мозък в периода 1989 – 1990. От 1991 г. започва работа като научен сътрудник към катедрата по психиатрия на Медицинска академия София и като лекар в извънболничната психиатрична служба на Александровска болница. Освен клиничната работа, той води обучение и супервизия на студенти по медицина, психология и клинична социална работа, както и на специализанти по психиатрия и стажанти по клинична социална работа. В периода 1997 – 2003 г. е и ръководител на Секцията по социална психиатрия към Александровска болница. През 1995 г. става учредител на Център Динамика. От 2001 г. е клиничен директор на Център Динамика, а от 2003 г. работи изцяло в центъра като терапевт и супервизор на терапевти.

  Основни области на интерес

  Няколко са основните насоки на професионални интереси на Кимон Ганев. Първата е психотерапевтичната ориентация (предимно в психоаналитичната парадигма), която в най-широк план включва стремежа за психологичното разбиране на медицинската практика. Втората насока на професионален интерес са научните изследвания на социалните фактори във възникването и лечението на психичните разстройства. Третата е практическото изучаване на процесите в групи и институции.

  Специализация и допълнителна квалификация

  Кимон Ганев получава специалност по психиатрия през 1989 г. През 1989 участва в 200 часа психотерапевтичен сензитизиращ тренинг, воден от Институт Антропос в Атина. Преминава 250 часа група за собствен опит в периода 1989 – 1990. В периода 1992 - 2000 се обучава и работи в подхода групови отношения и организационно консултиране с екип от преподаватели от Великобритания. През 1993 г. участва в деветдневна конференция по групови отношения в Института Граб, Лондон. В периода 1994 – 1996 г. е координатор на проект, насочен към психоаналитичното изследване на груповите, институционални и социални процеси. В рамките на този проект и след него Кимон Ганев е член на екип (и директор) в поредица от конференции по групови отношения. Обучава се за супервизор през 1993 г. и започва супервизорска работа. През 1997 г. е на двумесечна специализация в Свободния университет на Брюксел, Белгия, насочена към преподаването на психопатология и психология на студентите по медицина. Участвал е в множество семинари и конференции. От 2004 г. се включва в системен курс от семинари за лично и професионално развитие и супервизия с гост-преподавател Шантал Неф, Белгия. Между 2008 - 2010 г участва в обучение на група терапевти за водене на групи по метода на Майкъл Балинт, ръководено от гост-преподавател д-р Вивиан Праматароф Хамбургер и през 2011 г. се дипломира като лидер на Балинтова група.

  Преподаване и консултиране

  От 1991 г. Кимон Ганев води курсове и практическо обучение в областта на психичното здраве в Медицински университет, Нов български университет и Софийски университет. В момента е хоноруван преподавател към НБУ. От 1994 работи като супервизор на студенти по клинична социална работа, впоследствие на специализанти по психиатрия и на психотерапевти. От 1992 г. до 2000 г. участва като член на екип и като директор в поредица от групови конференции, основаващи се на подхода “учене чрез опит”. През 1995 води интеракционна група за собствен опит под супервизия. Участва в обучения на професионалисти в помагащите професии като разработва модули за преподаване на базисни терапевтични умения - за психолози, социални работници и психиатри. В периода 1999 – 2004 г. участва в три проекта за организационно консултиране.

  Участие в проекти

  Кимон Ганев е координатор на български екип в три големи международни проекта в областта на психиатрията: “Дългосрочно протичане на шизофренията”, координирано от СЗО (1991-1995); “Оценка на потребностите и изучаване на нагласите към психично-здравната помощ в страните от Централна и Източна Европа” (1998-2001); “Прилагането на принудителни мерки в психиатрията” (2002-2003). От 1994 до 1996 г. е координатор на финансирания от HESP (Фондация Отворено общество, Будапеща) проект “Групови отношения”, чиято цел е въвеждането на психоаналитичния метод към изследването на социалните и институционални процеси. В периода 2000 – 2002 г. е ръководител на екипа, който обучава инспектор-педагозите от ПД Бойчиновци по проекта “Реформа в Бойчиновци” (Phare и Фондация “Бъдеще за България”). През 2001-2002 е консултант на проект “Психосоциален център за работа с деца с увреждания и техните семейства от община Айтос” (програма “Аксес”). От 2000 г. е супервизор на теренната работа с проституиращи към Фондация “Здраве и социално развитие”. От 2004 г. е консултант на местните експерти по проекта “Превенция и контрол над ХИВ/СПИН”, компонент “Намаляване на рисковото сексуално поведение и инжекционни практики сред комерсиални сексуални работници” (Министерство на здравеопазването и Global Fund). От 2004 г. е член на екип и обучител на общопрактикуващи лекари в проекта “Здравната реформа при социално-значими заболявания: интегративен подход. Психологични проблеми и сърдечно-съдови заболявания”. (Финансиран от Институт “Отворено общество София” и Център Динамика). Участва и в проекта "Обучение на обучители – справяне с депресията и тревожността в общата медицинска практика" в рамките на двустранна спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и Регион Фландрия.

  Публикации

  Кимон Ганев е автор на около 40 публикации, чиито основни теми са протичането на сериозните психични разстройства, изследване на социалните фактори, свързани с психичните разстройства и обучението по психиатрия. През 1998 г. получава наградата на Дунавската психиатрична асоциация (Линц, Австрия) за научна статия. Освен това е преводач и научен редактор на няколко книги в областта на психиатрията и психологичната медицина.

  Връзка към някои от публикациите на Кимон Ганев:

 • За употребите на тревожността
 • Депресия при деца и юноши
 • Детето е нещастно или детето е депресивно?
 • Празнични мисли
 • Дългосрочни тенденции на симптомите и уврежданията при шизофрения (на английски език)
 • 16-годишно проследяване на хора с шизофрения (на английски език)
 • отначало

   

   

  Биография на Станислава Кутинска

  Станислава Кутинска е родена през 1981 г. в гр. Русе.

  Професионален маршрут

  През 2013 г. завършва семестриално психология в Нов Български Университет с модул клинична психология, а през 2017 се дипломира като магистър по Социална Работа специализация Семейна социална работа (консултиране). В началото на 2012 г. е стажант-клиничен администратор, а от 2013 работи като клиничен администратор в Център Динамика.

  Основни области на интерес

  Интересите на Станислава Кутинска са в сферата на психодинамичния и системен подход и използването им като психотерапевтични методи.

  Специализация и допълнителна квалификация

  През 2012 г. завършва курс по Транзакционен анализ 101 към Европейската асоциация по транзакционен анализ. През 2014 г. завършва двугодишен обучителен курс „Базисни терапевтични умения” към Център „Динамика”.

  отначало

   

   

  Биография на Томи Цолов

  Професионален маршрут

  През 2009 завършва Бакалавърска степен със специалност „Психолог и учител по предметите от философския цикъл“. През 2014 завършва Магистърска програма „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ в Нов Български Университет. През 2011 работи като доброволец консултант на телефонна линия за хора, преживели насилие, към Асоциация „Анимус“. В периода 2012 – 2013 работи като Психолог в 60 ОУ „Св. Кирил и Методий“. През 2013 работи като педагогически съветник в 101 СОУ „Бачо Киро“. В периода 2013 – 2015 работи като психолог в Ресурсен Център град София. От 2013 има частна психотерапевтична практика. От 2016 година е част от екипа на Център Динамика.

  Основни области на интерес

  Интересите на Томи Цолов са в областта на психоанализата и психоаналитичната психотерапия.

  Специализация и допълнителна квалификация

  През 2013 участва в психо-драма група за собствен опит (70 часа).
  През 2015 участва в TTM The Fourth Summer School Traumatic Past - Posttraumatic Present: Mental and Social Long-term Effects of War (Сараево, Босна). През 2014 участва в TTM Summer School (Баня Лука, Босна). 2014 Март 2013 Участва в TTM Network Congress 'Trauma and identity' (Берлин). 2013 - участие в TTM Late Summer-school "Psychic Trauma in Films: the Psychoanalytic Perspective" (Созопол). 2013 - участие в TTM Summer School Belgrade - "Attachment Measurement" (Белград).
  От 2012 посещава семинари на Българското психоаналитично общество с гостуващи психоаналитици, а от януари 2015 започва обучителна лична психоанализа като част от обучение към Международната Психоаналитична Асоциация (IPA) и Българското Психоаналитично Общество (БПО). От май 2016 е приет в обучение по психоанализа към БПО.

  Участие в проекти

  Изследователски проект “How is trauma taught in Europe” ( Как се преподава ‘травмата’ в Европа) част от инициативата на International Psychoanalytic University (IPU) Berlin ‘Trauma, Trust and Memory’ summer schools. Работи в мулти-културален екип върху content-анализ методология.

  отначало

   

   

  Биография на Христиана Симеонова

  Христиана Симеонова е родена през 1975 г. в гр. София.

  Професионален маршрут

  През 2000 г. завършва психология в СУ „Св. Климент Охридски” със специалности Клинична и консултативна психология и Трудова и организационна психология. От началото на 2001 г. до август 2008 г. работи в Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Като експерт в агенцията участва в подготовката на анализи за състоянието на системата за закрила на детето и на различни групи деца в риск. Участва в проекти на ДАЗД като Гореща телефонна линия за деца в риск, безопасност на децата в Интернет, онлайн психологическо консултиране на родители и др. От септември 2008 до края на 2011 г. работи като клиничен администратор в център Динамика, а от 2010 г. започва психотерапевтична практика в центъра. През учебната 2012-2013 година работи като училищен психолог в столично средно общообразователно училище като провежда консултации с ученици, родители и учители. От октомври 2012 и до момента участва в дизайна и воденето на тренинги по комуникативни умения за ученици от прогимназиален и гимназиален етап в рамките на проект „Успех” към МОМН.

  Основни области на интерес

  Интересите на Христиана Симеонова са в сферата на консултирането и индивидуалната психотерапия, ориентирана от психодинамичните теории за човека. Има интерес и към модели на работа, основани на когнивно-поведенческия подход в психотерапията.

  Специализация и допълнителна квалификация

  В периода 1999-2000 преминава 120 часа обучение в основи на когнитивно-поведенческата психотерапия. Има участие в група за личен опит по психодрама и интеракционна група. Участва в различни семинари в областта на закрила на децата в риск - превенция на насилието, работа с приемни семейства, деца в специализирани институции и др. През 2009 г. завършва едногодишна следдипломна квалификация „Психотерапия” към Нов Български Университет. През юли 2012 г. завършва двугодишен обучителен курс „Базисни терапевтични умения” към Център „Динамика”. От 2007 и досега периодично посещава семинари и курсове по теми, свързани със закрилата и грижата за деца.

  Публикации

 • Защо децата харесват карнавалния празник на страшните чудовища?
 • Преходният обект или мястото на плюшеното мече в ранното емоционалното развитие на детето
 • Какво помага в процеса на отделяне и търсене на автономност при детето? Преходният обект или мястото на любимата играчка в детското емоционалното развитие
 • отначало

   


  Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.