Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Проекти
Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 


ДЕТЕТО Е НЕЩАСТНО ИЛИ ДЕТЕТО Е ДЕПРЕСИВНО?


Още по същата тема - "Депресия при деца и юноши"


През последните десетилетия епидемиологичните изследвания показват, че децата все по-често са нещастни. Това депресия ли е? След Втората световна война в западната култура настъпват бързи промени в отношението към децата. Успоредно с тях съществено се променят схващанията ни за депресията в юношеска и особено в детска възраст.

Нагласите към децата се променят през последните 60 години

 • В миналото възпитанието на децата се е основавало най-вече на авторитет и правила. Сега основна ценност са индивидуалните права на детето и все повече стават нещата, които са му разрешени.

 • Преди децата са били подготвяни за пазара на труда в условията на недостиг. Сега все повече те се насочват към търсене на удоволствие и консумиране на блага.

 • Семейният живот заема все по-малко време. Живеенето в разширени семейства е по-скоро рядкост. Увеличава се броят на децата, които голяма част от времето растат сами вкъщи.

 • Под съмнение са поставени редица традиционни норми и модели на поведение. Границите между детството и възрастността стават по-неясни и относителни.

Промени в разбирането за депресия при деца

 • В миналото депресията при деца се смята за рядко заболяване; сега проучвания твърдят, че засяга между 8 и 20 % от децата и юношите.

 • Преди се е смятало, че депресията при децата е много различна от тази при възрастните; сега тя се разглежда като много сходна.

 • Преди изключително рядко се е мислило за предписване на лекарства, сега антидепресантите стават основно средство за лечение.

Коментар

В тези бързи промени има опасност да загубим ориентирите си. Изглежда лесно прекомерно да медикализираме дистреса при децата. Да го наречем депресия. Да приемем, че това е болест, която се лекува с лекарства, заместващи предполагаемия недостиг на радост и удоволствие. Такава нагласа може да ни даде привидно спокойствие, че нещата са ясни и под контрол. Но така е вероятно да пропуснем да разберем какво става с детето или юношата.

Този подход малко прикрива факта, че понятието депресия описва регистър на преживявания, които възникват в резултат на различни фактори и е вероятно да се повлияят от различни мерки и лечения. Допълнителна опасност е, че с диагнозата депресия поставяме фокуса върху детето за сметка на средовите и семейни фактори, които често имат мощни - ако не и решителни - приноси за състоянието на детето и юношата.

Ето защо, когато детето е нещастно, е необходимо:

 • Да направим внимателна оценка на участващите фактори - индивидуални, семейни, средови.

 • Постоянно да се стремим да разберем какъв е смисълът на преживяването за детето;

 • Да изградим терапевтичен план (тогава, когато се налага), който отчита участващите фактори, така че да бъде индивидуален - насочен към конкретното дете и неговото обкръжение.


Използвана литература:

 1. Timimi, S. Rethinking Childhood Depression. British Medical Journal 2004, 329, 1394-7.


Кимон Ганев и Веселина Ганева


Февруари 2012


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.