Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Онлайн консултации

Какво предлагаме?

Как да се заявим

За кого е подходящо

За кого не е подходящо

Провеждане на сесии онлайн

Ковид-19
Проекти
Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 

Моля, посетете новия сайт на Динамика

Какво предлагаме?

Консултирането онлайн е формат на психологично консултиране, който предоставя възможност за консултация, когато не може да се състои среща на място.

Психологичното консултиране е относително краткосрочен метод, при който се работи с конкретен проблем. Обичайната продължителност на работата е до 8-10 сесии. Не всички проблеми и ситуации са подходящи за такъв вид работа. Възможността за провеждането на психологично консултиране се изяснява в първоначалния контакт с Център Динамика.

Онлайн консултирането протича при спазване на личната и професионална тайна. В Център Динамика се практикува според утвърдени и съвременни методи на помагане при спазване на етичните стандарти на професионалната психотерапевтична общност у нас и в чужбина.

Как ще ми помогне?

При онлайн консултирането терапевтът съдейства на клиента да осмисли по нов начин негативни емоционални преживявания и житейски трудности. Това позволява да се достигне до решения на конкретни проблеми и да се открият нови по-адаптивни модели за справяне.

В процеса на консултиране терапевтът подпомага клиента да дефинира проблема, да изследва различни възможности за решаването му и да се набележат стъпки за действие и промяна.

В зависимост от естеството на проблема терапевтът може да предложи кратко консултиране в една-две сесии или по-дълъг курс на консултиране.

отначало

Как да се заявим

Записването за онлайн консултация става чрез обаждане по телефона - 02 943 11 02 - всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 ч.

По време на разговора по телефона може да се получи информация за консултирането онлайн и да се запише час за първоначална среща с професионалист.

По време на тази среща се обсъждат повода за търсене на онлайн консултация, естеството на проблема, както и възможностите за неговото решаване. Изследва се дали онлайн консултирането е подходящ терапевтичен метод за случая.

Продължителността на първоначалната консултация е 50 минути, а цената е 50 лева.

отначало

За кого е подходящо?

Консултирането онлайн е насочено към работа с възрастни.

То може да помогне за конкретни въпроси или трудности, свързани с:

 • проблеми във взаимоотношенията (в семейство, работа);
 • неудовлетвореност от интимния живот
 • негативни емоционални състояния (тревожност, стрес, потиснатост, раздразнение, избухливост);
 • телесни оплаквания (главоболие, сърцебиене, световъртеж, стомашен дискомфорт);
 • трудности в адаптирането към житейски промени;
 • загуба на близък;
 • ниска самооценка и неувереност;
 • трудности при вземане на решения;
 • въпроси, свързани с родителството;
 • неадаптивни поведения (нарушения в хранителните навици, зависимост от психоактивни вещества).

отначало

За кого не е подходящо?

При онлайн консултирането, поради ограниченията в контакта, може да бъде трудно да се направи оценка на рисковете и да се осигури своевременна намеса при спешни случаи.

Поради това, то не е подходящо, ако:

 • имате мисли за нараняване на себе си или някой друг;
 • сте в състояние на остра криза или спешна ситуация;
 • трудно удържате импулсите си;
 • емоционалното Ви състояние е твърде болезнено или крайно променливо.

При консултирането онлайн не могат да се изготвят експертни и диагностични заключения, които да послужат за административни цели пред различни институции. Също така, то не позволява провеждането на редовно медикаментозно лечение.

отначало

Провеждане на онлайн сесии

За провеждането на онлайн сесии е необходимо:

 • възможност за видеоконферентна връзка чрез програма Skype (техническо устройство с камера и микрофон, надеждна интернет връзка);
 • тихо и усамотено място за провеждане на сесии, без да бъдете прекъсвани и да се разсейвате;
 • предварително време, за да осигурите техническата връзка.

отначало

 


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.