Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Проекти
Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 


ВОДЕНО С МУЗИКА ВЪОБРАЖЕНИЕ?

Росица Петрова
Самото название на този психотерапевтичен метод вероятно ще събуди въображението ви. Вероятно ще събуди и много въпроси. На част от тях ще се опитам да отговоря с настоящия материал.

Всъщност става въпрос за дълбинен психотерапевтичен метод, който, с помощта на музика, ви позволява да навлезете във вътрешните си пространства и да “пътувате” из тях.
Това са тези пространства от вашето несъзнавано, които в определен момент са готови да се отворят за познание и осъзнаване... Да ви допуснат до важни, скрити до този момент, части от вашата психика. Да ви позволят да се свържете с тях по нов начин.
В резултат на тези “пътувания” могат да настъпят значими за вас промени.

Как точно става това ще опишем малко по-подробно по-долу, а тук нека посочим няколко примера на отделни моменти от такива “пътувания”:

...виждам крачета... съвсем малки... това са моите крачета, малък съм... може би на 3-4 години... ходя бос, краката ми потъват в прахта... усещам топлина по ходилата си, топлината се разлива по тялото ми, става ми леко, подскача ми се...

...когато се включи виолончелото, усетих топлина в гърдите... засилва се... но ръцете ми са студени... като изтръпнали... искат да направят нещо, някакво движение, но не знаят какво... сега напрежението се засилва в дясната ръка... искам да хвана нещо с нея... сега аз свиря на виолончелото... не знам дали ще се справя... зад мен е оркестърът... сега се включва и хор... чувам по-отчетливо един мъжки глас... поглеждам назад и виждам дядо ми... той винаги е искал да свиря на виолончело...

...медуза съм… рея се... накъдето ме носи водата… имам усещане за спокойствие и свобода... сливам се с цялото море, прекрасно е... ... защо ли толкова често бързам... опитвам се да свърша всичко наведнъж...

...в къщата на баба ми съм, но е малко по-различна, по-тъмно е... баба ми май е някъде в кухнята, нещо готви... аз съм сама в стаята, самотно ми е... чакам някого, не знам кого... може би майка ми... усещам тежест в сърцето... сърцето ми е като камък... страх ме е, че ще се счупи...

...в гора съм, вървя по тясна пътека сред боровете, тъмно е и малко е плашещо... оказва се, че пред мен по пътеката върви кон и ме води, черен е и силен... достигаме до по-светли места между дърветата... всъщност сега яздя коня, той препуска все по-силно... сега съм самият кон, препускам, чувствам сила и решителност... чувствам това с цялото тяло, силата минава на вълни от краката към главата ми... никога не съм предполагал колко силно е тялото ми...

“Пътувания” в детството, във взаимоотношенията, в травмите, в тялото, във вътрешните ресурси и силни страни...

Водено с музика въображение? Всъщност водени с музика размисли, спомени, асоциации, образи, преживявания, чувства, телесни усещания...

Каква е същността на метода?

Психотерапията по метода “Водено с музика въображение” се състои в използването на музиката като средство за постигане на променено състояние на съзнанието, което позволява работа в дълбинните пластове на психиката. Под променено състояние на съзнанието се разбира този различен от ежедневието фокус на съзнанието, който имате, например, вечер преди да заспите или сутрин, когато още не сте се разбудили напълно.

Когато сте в променено състояние на съзнанието, обичайната ви перспектива за света и за себе си избледнява, а начините, чрез които обикновено се справяте с реалността вече не са еднозначни. Светът от възприятия и преживявания, който откривате, ви помага да промените тези представи за света и за себе си, които ви създават проблеми, които пораждат вашите оплаквания.

Има различни психотерапевтични методи, при които се работи с променено състояние на съзнанието. Често при тях терапевтът насочва преживяванията. Например, предлага представа, от която да се тръгне, в каква посока да се развие преживяването и т.н. Специфичното при метода на “Водено с музика въображение” е, че преживяванията се “водят” от музиката, т.е. докато слушате музика, те възникват в съзнанието ви спонтанно и само дотолкова, доколкото това ви е необходимо в определен момент. Терапевтът не се намесва в процеса и ритъма на преживяванията ви, а само ги подкрепя. Терапевтът не ви насочва към едно или друго преживяване/изход от ситуация/решение, а ви помага да изследвате вътрешните си пространства и да си позволите да се свържете с правилните за вас преживяване/изход от ситуация/решение.

В зависимост от индивидуалните цели, които си поставяте, можете да очаквате облекчение или премахване на вашите оплаквания, да постигнете промени в реалния си живот, да разберете и разрешите вътрешните си конфликти, да постигнете желаното ниво на промяна и развитие.

Терминологични уточнения

На английски език методът се нарича “Bonny Method of Guided Imagery and Music”. В това пълно название на английски присъства името на създателката на метода – г-жа Хелън Бони. Тя е цигуларка, музикотерапевт, със сериозен стаж в клиниката за трансперсонална психотерапия на Станислав Гроф. Оригиналността на метода, който е създала, се състои в специфично използване на музиката за постигане на променено състояние на съзнанието и работа в дълбинните пластове на съзнанието.

На български, названието на метода най-често се посочва като “дълбинна психотерапия по метода на Х. Бони за водено с музика въображение”. Въображение или образност? Терапевтичните среди в България, работещи по този метод, още дискутират неговото название. Предстои прецизирането му.

Как протича една такава сесия?

Когато идвате за първи път на този вид психотерапия, обикновено получавате подробно обяснение за протичането на една сесия. Такова обяснение ще ви предложим и тук.

Дължината на сесията в този психотерапевтичен метод е по-различна от обичайното за повечето индивидуални психотерапии. Тя е от час и половина.
Започва с разговор, свързан с основната тема, с която идвате на сесията. Този разговор трае около 15-20 минути и завършва с това, което заедно с терапевта избирате да изследвате в музикалната част от сесията. Това може да е, например, важен за вас въпрос, или телесно усещане, или образ, който най-точно изразява състоянието ви в момента.

Например, в хода на разговора сте споделили, че сте преживели няколко ситуации, в които сте се почувствали отхвърлени. Заедно с терапевта решавате да изследвате в музикалната част това чувство на отхвърленост. Възможно е да споделите, че в тези ситуации сте усещали тежест в гърдите, било ви е трудно да дишате... Заедно с терапевта може да решите, че ще започнете изследването в музикалната част от тези телесни усещания. Възможно е, в разговора, да сте илюстрирали това чувство за отхвърленост чрез образа на прозрачна стена, която в тези моменти ви отделя от света и ви кара да се чувствате самотни... Можете да започнете изследването в музикалната част и от този образ. И т.н., и т.н.

Сесията продължава с музикална част, която трае около 30-40 минути. За провеждането й, се настанявате удобно на кушетка и затваряте очи. Терапевтът прави кратка “индукция”, с която ви въвежда в леко променено състояние на съзнанието. Индукцията е свързана с думи, образи, усещания и т.н. от първоначалния разговор.

Например, ако в разговора сте споделили за желанието си да се вслушват повече във вас, гласът ви да се чува повече, то възможно е в индукцията терапевтът да ви прикани:
...да бъдете с тялото си... да го усетите колкото ви е възможно... да усетите мястото, откъдето се ражда гласът ви... да си позволите да получите оттам тези отговори, от които имате нужда... да усетите подкрепата на музиката за свързването с вашия глас...

Индукцията продължава 2-3 минути.
След това, терапевтът пуска предварително избрана от него музикална програма.
Музикалните програми се състоят от части от произведения на класически и съвременни композитори, подбрани и подредени по музикалните си характеристики така, че да подпомагат изследването и преработването на различни по характер преживявания.

Например, определена програма съдържа части от произведения, които чрез музикалните си характеристики би подпомогнала спонтанното раждане на образи, но по-малко би докоснала емоциите ви. Друга програма, напротив, е създадена така, че, наред с други преживявания, да ви помогне да докоснете и преработите чувства на тъга и скръб. Трета програма, би била по-подходяща да осмислите някакъв преход в живота си. И т.н, и т.н.

Изборът на музикална програма, обаче, никога не е еднозначен и зависи от множество фактори.
Докато трае музиката, насочвате вниманието към себе си и просто следите за преживяванията си. Както казахме вече, това могат да бъдат размисли, спомени, асоциации, зрителни образи, преживявания, чувства, телесни усещания. В този метод всичко преживяно се приема за образ (зрителен, слухов, тактилен... телесните усещания също се приемат за образ), с който се работи. Позволявайки им да се разгърнат, ги съобщавате на глас на терапевта в подходящ за вас ритъм. През това време, терапевтът седи до вас, слуша ви с много внимание и от време на време задава въпроси, с които да ви подпомогне да изясните преживяванията си или да ви подкрепи, когато тези преживявания не са толкова леки.

Например: ... медуза съм… рея се... накъдето ме носи водата… (как е това за теб?) имам усещане за спокойствие и свобода...

Или: ...усещам тежест в сърцето... сърцето ми е като камък... страх ме е, че ще се счупи... (можеш ли да постоиш с този страх?) ... разделя се на две... това са две раковини... сега съм на морето, малка съм, играем с майка ми на пясъка...

Докато трае музиката, е важно да се чувствате спокойни да заемете позата, която ви е удобна (имайки предвид, обаче, че отварянето на очи и ставането в изправено положение би прекъснало преживяванията ви); да преживеете това, от което имате нужда; да споделите това, което е допустимо за вас; да изразите това, което искате...

По време на музикалната част, сте в променено състояние на съзнанието, понякога наричано и “будно сънуване”. Преживяванията ви приличат на сънища – отвеждат ви в различна реалност, състоят се от наглед несвързани чрез логически връзки елементи, случват се с различно понятие за време или при липса на усещане за време и т.н., и т.н. Същевременно, така както се случва, когато сте в будно състояние, оставате свързани с реалността – във всеки един момент знаете кои сте, къде сте, с каква цел провеждате терапията и т.н. За тази връзка с реалността ви подпомага и терапевтът с неговото присъствие и въпроси.

Както казахме, през цялата музикална част, когато сте в променено състояние на съзнанието, сте свързани с реалността тук и сега. До голяма степен контролирате процеса на работа – през цялото време сте наясно какво се случва и можете да го прекъснете, когато пожелаете. Ако усетите, че преживяванията ви стават твърде силни за вас, винаги можете да ги прекъснете и да обсъдите с терапевта това, което се случва.

Когато музиката приключи, спокойно завършвате преживяванията си и излизате от променено състояние на съзнанието. Идва моментът, когато заедно с терапевта, оглеждате и осмисляте преживяванията си. Това може да стане в разговор, а може, при желание от ваша страна, да си помогнете с рисуване, писане, движение и т.н.

До няколко часа след сесията може да се чувствате в леко променено състояние на съзнанието (например, концентрацията ви да е по-слаба) и е по-добре да не планирате дейности като попълване на данъчната си декларация...

Дните след сесията също са важни. Вътрешната работа на съзнанието продължава - възможно е, например, да сънувате повече...

Как протича една такава терапия във времето?

Психотерапията по този метод може да се провежда като самостоятелна терапия или да се съчетава с вербална психотерапия.
Продължителността на терапията по този метод варира: единични сесии; серии от определен брой сесии (самостоятелно или в съчетание с вербална терапия); безсрочна терапия (особено когато методът се прилага самостоятелно).
Честотата на сесиите по този метод също варира: веднъж седмично; на две седмици веднъж; веднъж месечно; по-нарядко ( например, еднократни срещи при поискване от страна клиента), особено когато методът се ползва като средство за лично развитие.
Продължителността на терапията и честотата на сесиите се решават съвместно от вас и терапевта. Това решение зависи от разнообразни фактори, които обсъждате заедно с терапевта при първоначалната среща с него.

Как настъпва процесът на промяна?

Както при голяма част от психотерапевтичните методи промяната настъпва, когато преминете през следните етапи: докосване до важни части от вашето несъзнавано; тяхното изследване, разбиране и приемане; изграждането на нови връзки между тях и останалите части от съзнанието ви; цялостното им интегриране.

При метода на водено с музика въображение, особеното е, че докосването, изследването и цялостното възприемане на непознати части от вашето несъзнавано често води до спонтанна трансформация и цялостно интегриране в хода на терапевтичната сесия. Това се случва в резултат на внимателното “водене” на музиката в по-дълбоките пластове на психиката, в резултат на едновременното докосване както до травмите, така и до вътрешните целебни ресурси. Затова и методът е толкова въздействащ.

При този метод може да се случват промени на всички нива на съзнанието: телесно, психично, екзистенциално, трансперсонално, духовно. Работата в променено състояние позволява трансформация и развитие на тези нива на съзнание, при които са най-назрели потребностите от промяна. Работата на едно ниво на съзнание може да доведе до развитие и в останалите нива. Като често работата се случва на няколко нива на съзнанието едновременно.

Какви резултати могат да се очакват?

В зависимост от поставените ви индивидуални цели, както казахме и по-горе, можете да очаквате облекчение или премахване на вашите симптоми, да постигнете промени в реалния си живот, да разберете и разрешите вътрешните си конфликти, да постигнете желаното ниво на промяна и развитие, да постигнете интегритет на различните нива на съзнанието.

В кои случаи можете да се обърнете със заявка за работа през този метод?

  • Ако търсите цялостно личностово и духовно развитие. В тези случаи не си поставяте терапевтични цели, а единствено цели, свързани с вашето желание за развитие.

  • Ако търсите психологическа промяна, която да облекчи вашите оплаквания, да доведе до промени в живота ви, да подпомогне разбирането на вътрешния ви свят.

  • Ако желаете да работите със специфично телесно състояние и обусловеността му от психологически или духовни причини.

Работата по този метод би била ефективна ако сте склонни, от една страна, да изследвате и разглеждате проблемите си като част от себе си, от личната си история и “избраните” от вас начини за справяне, а от друга страна, ако сте склонни да разглеждате вашата лична история в контекста на по-широка психологическа и духовна цялостност.
Важно е, също така, дали за вас е приемлива, желана и подходяща работата в променено състояние на съзнанието.

Какви са стъпките?

Първата стъпка е обаждане по телефона за насрочване на час за първоначална среща. На тази първоначална среща (в някои ситуации това могат да бъдат и две първоначални срещи) заедно с терапевта можете да вземете решение дали този психотерапевтичен метод е подходящ за вас и оплакванията, които имате в момента. На тази среща можете да се договорите за продължителността и честотата на сесиите.
Възможно е да договорите една сесия, в която да проверите как ще се чувствате при работата по този психотерапевтичен метод.

В кои случаи психотерапевтичната работа по този метод не би била удачна за вас?
  • Психотерапевтична работа по този метод би била неподходяща ако в момента сте в остър стрес, ако сте в силна криза, ако преживявате в момента или наскоро сте преживели психотичен епизод, ако приемате психоактивни вещества.

Ако преживявате остър стрес или сте в силна криза, възможно е да нямате сили да поемете още силни преживявания, които могат да ви се случат в променено състояние на съзнанието.
Ако скоро сте преживяли или в момента сте в психотичен епизод, възможно е влизането в променено състояние на съзнанието да отслаби връзката ви с реалността, която е важна за възстановяването ви.
Ако сте зависим от психоактивни вещества, има риск до отреагирате на преживяванията, които ви се случат в променено състояние на съзнанието като се обърнете към обичайния си начин за справяне чрез приемане на наркотик, алкохол и т.н.

  • Работата по този метод би била неподходяща за вас и ако ви е трудно да се справяте с крайни чувства, когато ви заливат, ако трудно се въздържате да ги изразите, ако трудно се справяте с импулсивните си пориви. И обратното, ако за вас изглежда непривлекателна мисълта за по-интензивни емоционални преживявания.

  • Възможно е да бъде неподходящо за вас и ако предпочитате определен начин за влизане в променено състояние на съзнанието (например, определен вид медитативни практики) и не бихте искали да експериментирате с нещо различно.

  • И накрая, една особеност. Възможно е да бъде неподходящо за вас и ако професионално се занимавате с музика, тъй като концентрирането в професионалното “слушане” на музиката може да ви попречи да влезете в променено състояние на съзнанието.

Други подходи за работа с музика

Ако не искате или в момента не е подходящо за вас да работите чрез метода на “Водено с музика въображение” в цялостния му вид, но имате желание да работите с музика, можете да бъдете насочени и да обмислите възможностите за психотерапия по някои варианти на този метод. Те варират по отношение на целите, които си поставяте; дължината на сесията; ползваните музикални форми; положението, което заемате, по време на музикалната част; степента на променено състояние на съзнанието; различния вид “водене” на образите и т.н.


Вълнуващо пътуване!


Май 2006


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.